Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 109: Methods for marking test beams from fresh concrete. BS 1881: Part 109:1983,Thử bê tông. Phần 109: Phương pháp xác định để làm dầm bằng bê tông tươi

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 109:1983 giới thiệu Thử bê tông. Phần 109: Phương pháp xác định để làm dầm bằng bê tông tươi

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành