Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 107: Methods for determination of density of compacted fresh concrete. BS 1881: Part 107:1983,Thử bê tông. Phần 107: Phương pháp xác định tỷ trọng nén bê tông tươi

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 107:1983 giới thiệu Thử bê tông. Phần 107: Phương pháp xác định tỷ trọng nén bê tông tươi

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành