Tìm kiếm nâng cao

Testing concrete. Part 5: Methods of testing hardended concrete for other than strength. BS 1881: Part 5:1970,Thử bê tông. Phần 5: Các phương pháp kiểm tra bê tông làm cho cứng hơn về cường độ

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1970
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1881: Part 5:1970 giới thiệu Thử bê tông. Phần 5: Các phương pháp kiểm tra bê tông làm cho cứng hơn về cường độ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành