Tìm kiếm nâng cao

Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 7: Shearb strength tests (total stress). BS 1377: Part 7:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 7: Thí nghiệm cường độ cắt (tổng ứng suất)

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1377: Part 7:1990 giới thiệu Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 7: Thí nghiệm cường độ cắt (tổng ứng suất)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành