Tìm kiếm nâng cao

Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 5: Compressibility permeability and dubabbility tests. BS 1377: Part 5:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 5: Các thí nghiệm về độ chịu nén, độ

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 1377: Part 5:1990 giới thiệu Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 5: Các thí nghiệm về độ chịu nén, độ thấm nước, độ bền của đất

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành