Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn TCVN 4449:1987 áp dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới, cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành