Tìm kiếm nâng cao

Gạch xây - Phương pháp thử

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2009
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
TCVN 6355-1+8:2009 thay thế cho TCVN 6355:1998 Gạch xây - Phương pháp thử, gồm 8 phần:
Phần 1: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan.
Phần 2: Xác định cường độ nén.
Phần 3: Xác định cường độ uốn.
Phần 4: Xác định độ hút nước.
Phần 5: Xác định khối lượng thể tích.
Phần 6: Xác định độ rỗng.
Phần 7: Xác định vết tróc do vôi.
Phần 8: Xác định sự thoát muối

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành