Tìm kiếm nâng cao

Specification for access fittings for chimneys and other high structures in concrete or brick work. BS 3572:1986,Quy phạm đối với các phụ tùng thông ống khói và các kết cấu cao khác trong công tác bê tông hoặc gạch

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 3572 về quy phạm đối với các phụ tùng thông ống khói và các kết cấu cao khác trong công tác bê tông hoặc gạch

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành