Tìm kiếm nâng cao

Stairs, ladders and walkways. Code of practice for the design of straight stairs. BS 5395:Part 1:1977 (1984) ,Cầu thang bậc, cầu thang thẳng và đường đi bộ. Phần 1: Hướng dẫn thiết kế các cầu thang thẳng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5395:Part 1:1977 (1984) về cầu thang bậc, cầu thang thẳng và đường đi bộ. Phần 1: Hướng dẫn thiết kế các cầu thang thẳng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành