Tìm kiếm nâng cao

Stairs, ladders and walkways. Code of practice for the design of helical and spiral stairs. BS 5395:Part 2:1984 ,Cầu thang và đường đi bộ. Phần 2: Hướng dẫn thiết kế cầu thang hình xoắn ốc

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5395:Part 2:1984 về cầu thang và đường đi bộ. Phần 2: Hướng dẫn thiết kế cầu thang hình xoắn ốc

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành