Tìm kiếm nâng cao

Domestic kitchen equipment. Specification for performance requirements for durability of surface finish. BS 6222:Part 3:1988,Tiêu chuẩn dụng cụ bếp đun gia đình. Phần 3: Quy phạm đối với các yêu cầu tính năng đối với tuổi thọ của sự hoàn thiện bề mặt

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6222:Part 3:1988 về tiêu chuẩn dụng cụ bếp đun gia đình. Phần 3: Quy phạm đối với các yêu cầu tính năng đối với tuổi thọ của sự hoàn thiện bề mặt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành