Tìm kiếm nâng cao

Domestic kitchen equipment. Specification for coordinating dimensions. BS 6222:Part 1:1982,Dụng cụ bếp đun gia đình. Phần 1: Quy phạm đối với việc phối hợp kích thước

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1982
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6222:Part 1:1982 về dụng cụ bếp đun gia đình. Phần 1: Quy phạm đối với việc phối hợp kích thước

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành