Tìm kiếm nâng cao

Recommendation for performance standards in building: contents and presentation. BS 6019:1980,Giới thiệu các tiêu chuẩn và thực hiện trong tòa nhà: Nội dung và trình bày

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1980
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6019:1980 về giới thiệu các tiêu chuẩn và thực hiện trong tòa nhà: Nội dung và trình bày

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành