Tìm kiếm nâng cao

Glossary of management terms in terotechnology. BS 3811:1984,Thuật ngữ về quản lý duy tu trong công nghệ đảm bảo toàn bộ chi phí có lợi cho vòng đời tài sản cố định

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1984
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 3811:1984 về thuật ngữ về quản lý duy tu trong công nghệ đảm bảo toàn bộ chi phí có lợi cho vòng đời tài sản cố định

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành