Tìm kiếm nâng cao

Energy effeciency in housing. Code of practice for energy effecient refurbishment of housing. BS 8211:Part 1:1988,Hiệu quả năng lượng trong nhà ở. Phần 1: Tiêu chuẩn đối với hiệu quả năng lượng làm sạch lại trong nhà

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 8211:Part 1:1988 về hiệu quả năng lượng trong nhà ở. Phần 1: Tiêu chuẩn đối với hiệu quả năng lượng làm sạch lại trong nhà

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành