Tìm kiếm nâng cao

Specification for usea-formaldehyte (UF) foam systems suitable for thermal insulation of cavity wall with masonry or concrete inner and outer leaves. BS 5617:1985,Quy phạm đối với các hệ bọt Ure-formandehyt dùng để cách nhiệt cho tường rỗng có mặt trong v

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5617:1985 về quy phạm đối với các hệ bọt Ure-formandehyt dùng để cách nhiệt cho tường rỗng có mặt trong và ngoài bằng khối xây hoặc bê tông

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành