Tìm kiếm nâng cao

Thermal insulating materials. Finishing materials; hard setting compositions self-setting cement and gypsum plaster. BS 3958:Part 6:1972(1980),Vật liệu cách nhiệt. Phần 6: Vật liệu trang trí; thành phần khó đông cứng, xi măng tự đông cứng và vữa thạch cao

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1972
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 3958:Part 6:1972(1980) về vật liệu cách nhiệt. Phần 6: Vật liệu trang trí; thành phần khó đông cứng, xi măng tự đông cứng và vữa thạch cao

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành