Tìm kiếm nâng cao

Thermal insulating for use in pitched roof spaces in dwellings. Specification for cellulose fibre thermal insulation for application by blowing. BS 5803:Part 3:1985,Đệm cách nhiệt sử dụng cho cách nhiệt mái nhà ở. Phần 3: Quy phạm đối với cách nhiệt bằng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5803:Part 3:1985 về đệm cách nhiệt sử dụng cho cách nhiệt mái nhà ở. Phần 3: Quy phạm đối với cách nhiệt bằng sợi xenlulo đối với việc áp dụng bằng cách thổi

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành