Tìm kiếm nâng cao

Thermal insulating for use in pitched roof spaces in dwellings. Methods for determining flammability and resistance to smouldering. BS 5803:Part 4:1985,Đệm cách nhiệt sử dụng cho cách nhiệt mái nhà ở. Phần 4: Các phương pháp xác định khả năng cháy và sự c

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5803:Part 4:1985 về đệm cách nhiệt sử dụng cho cách nhiệt mái nhà ở. Phần 4: Các phương pháp xác định khả năng cháy và sự chống cháy âm ỉ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành