Tìm kiếm nâng cao

Thermal insulation of cavity walls by filling with blown man-made mineral fibre. Code of practice for installation blown man made mineral fibre in cavity walls with masonry and / or concrete leaves. BS 6232:Part 2:1982,Cách nhiệt tường khoan bằng cách chè

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1982
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6232:Part 2:1982 về cách nhiệt tường khoan bằng cách chèn bông sợi khoáng nhân tạo. Phần 2: Hướng dẫn thực tế về thiết bị chèn bông sợi khoáng nhân tạo vào các lỗ hổng của tường khi xây hoặc đổ bê tông

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành