Tìm kiếm nâng cao

Specification for preformed cellular polyethylene (PE) materials for the thermal insulation of pipework. BS 7523:1991,Quy phạm về các vật liệu nhựa PE xelulô tạo hình trước để cách nhiệt làm đường ống

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 7523:1991 về quy phạm về các vật liệu nhựa PE xelulô tạo hình trước để cách nhiệt làm đường ống

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành