Tìm kiếm nâng cao

Specification for rigid phenolic foam (PF) for thermal insulation in the form of slabs and profiled sections. BS 3927:1986,Quy phạm đối với bọt phenolic (PF) cứng dùng để cách nhiệt ở dạng tấm và tiết kiệm định hình

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 3927:1986 về quy phạm đối với bọt phenolic (PF) cứng dùng để cách nhiệt ở dạng tấm và tiết kiệm định hình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành