Tìm kiếm nâng cao

Thermal insulation materials. Specification for bonded man made mineral fibre slabs. BS 3958:Part 5:1986,Vật liệu cách nhiệt. Phần 5: Quy phạm đối với các tấm sợi khoáng ép nhân tạo

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 3958:Part 5:1986 về vật liệu cách nhiệt. Phần 5: Quy phạm đối với các tấm sợi khoáng ép nhân tạo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành