Tìm kiếm nâng cao

Guide to assessment of insulation of external cavity walls for filling with thermal insulants. Existing traditional cavity construction. BS 8208:Part 1:1985,Hướng dẫn đánh giá sự thích ứng của tường có khe rỗng bên ngoài dùng để cách nhiệt. Phần 1: Thi cô

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 8208:Part 1:1985 về hướng dẫn đánh giá sự thích ứng của tường có khe rỗng bên ngoài dùng để cách nhiệt. Phần 1: Thi công tường rỗng cổ truyền đang tồn tại

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành