Tìm kiếm nâng cao

Thermal insulation of cavity walls by fillling with blown man made mineral fibre. Specification for the performance of installation systems. BS 6232:Part 1:1982,Cách nhiệt của tường rỗng bằng cách chèn sợi khoáng nhân tạo. Phần 1: Quy phạm về tính chất củ

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1982
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6232:Part1:1982 về cách nhiệt của tường rỗng bằng cách chèn sợi khoáng nhân tạo. Phần 1: Quy phạm về tính chất của hệ thống thiết bị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành