Tìm kiếm nâng cao

Thermal insulation of cavity walls using man-made mineral fibre batts (slabs). Code of practice for installation of batts (slabs) filling the cavity. BS 6676:Part 2:1986,Cách nhiệt của tường có kẽ hở sử dụng các tấm sợi khoáng nhân tạo. Phần 2: Tiêu chuẩn

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6676:Part 2:1986 về cách nhiệt của tường có kẽ hở sử dụng các tấm sợi khoáng nhân tạo. Phần 2: Tiêu chuẩn lắp dựng các tấm chèn kẽ hở

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành