Tìm kiếm nâng cao

Thermal insulation for use in pitched foof spaces in dwellings. Specification for man made mineral fibre thermal insulation mats. BS 5803:Part 1:1985,Đệm cách nhiệt để sử dụng trong cách nhiệt mái nhà ở. Phần 1: Quy phạm đối với đệm cách nhiệt bằng sợi n

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5803:Part 1:1985 về đệm cách nhiệt để sử dụng trong cách nhiệt mái nhà ở. Phần 1: Quy phạm đối với đệm cách nhiệt bằng sợi nhân tạo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành