Tìm kiếm nâng cao

Specification for decorative laminated plastics sheet veneered boards and panels. BS 4965:1991,Quy phạm đối với tấm chất dẻo mỏng trang trí để dán lên các bảng gỗ và panen

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4965:1991 về quy phạm đối với tấm chất dẻo mỏng trang trí để dán lên các bảng gỗ và panen

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành