Tìm kiếm nâng cao

Specification for raw, refined and boiled linseed oils for paints and varnishes. BS 6900:1987,Quy phạm đối với dầu hạt lanh thô, đã tinh chế và đun sôi dùng làm sơn và vecni

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 6900:1987 về quy phạm đối với dầu hạt lanh thô, đã tinh chế và đun sôi dùng làm sơn và vecni

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành