Tìm kiếm nâng cao

Specification for calcium silicate bricks. BS 187:1978,Quy phạm về gạch si-li-cát can xi (vôi cát và vôi sạn)

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1978
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 187:1978 về quy phạm về gạch si-li-cát can xi (vôi cát và vôi sạn)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành