Tìm kiếm nâng cao

Specification for airbicks and gratings for wall ventilation. Metric units. BS 493:Part 2:1970,Quy phạm đối với gạch thông gió và tấm mắt cáo để thông gió tường. Phần 2: Theo hệ mét

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1970
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 493:Part 2:1970 về quy phạm đối với gạch thông gió và tấm mắt cáo để thông gió tường. Phần 2: Theo hệ mét

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành