Tìm kiếm nâng cao

Specification for dimensions of bricks of special shapes and sizes. BS 4729:1990,Quy phạm đối với các kích thước của gạch có hình dạng đặc biệt

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4729:1990 về quy phạm đối với các kích thước của gạch có hình dạng đặc biệt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành