Tìm kiếm nâng cao

Specification for concrete roofing tiles and fittings. BS 473.550:1990,Quy phạm đối với ngói bằng bê tông và các phụ kiện

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 473.550:1990 về quy phạm đối với ngói bằng bê tông và các phụ kiện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành