Tìm kiếm nâng cao

Asbestos cement slates and sheets. Specification for asbestos cement and cell lulose asbestos cement flat sheets. BS 690:Part 2:1981,Các tấm và tấm lát xi-măng a-miăng. Phần 2: Quy phạm đối với xi măng a-mi-ăng và các tấm phẳng xi măng sợi xen-lu-lô

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1981
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 690:Part 2:1981 về các tấm và tấm lát xi-măng a-miăng. Phần 2: Quy phạm đối với xi măng a-mi-ăng và các tấm phẳng xi măng sợi xen-lu-lô

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành