Tìm kiếm nâng cao

Asbestos cement slates and sheets. Specification for corrugated sheets.

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1973
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 690:Part 3:1973 về các tấm và tấm lát xi-măng a-miăng. Phần 3: Quy phạm và tấm sóng
BS 690:Part 3:1973,Các tấm và tấm lát xi-măng a-miăng. Phần 3: Quy phạm và tấm sóng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành