Tìm kiếm nâng cao

Specification and approval of welding procedures for metallic materials. Part 3: Welding procedure tests for the arc welding of steels. BS EN 288: Part 3:1992,Quy phạm và khẳng định các trình tự hàn đối với các vật liệu kim loại. Phần 3: Các trình tự thử

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS EN 288: Part 3:1992 về Quy phạm và khẳng định các trình tự hàn đối với các vật liệu kim loại. Phần 3: Các trình tự thử hàn cho việc hàn hồ quang các loại thép

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành