Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng phần mềm, thu nhập cơ sở dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu khoáng sản làm xi măng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu Xây dựng
Năm xuất bản: 2012
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xác định các tiêu chí quản lý cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng.
- Phục vụ việc quản lý nguồn khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng nhằm sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích và phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất xi măng trong việc xin cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản làm xi măng trong từng giai đoạn từ nay đến năm 2020 và làm cơ sở để định hướng phát triển công nghiệp xi măng ngoài năm 2020

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành