Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng chương trình và tài liệu giảng dạy về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Thuộc đề án 1511: “Tăng cường năng lượng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam”

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoc học Công nghệ Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Xây dựng chương trình và tài liệu kỹ thuật chỉ dẫn thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng, bao gồm các lĩnh vực sau:
- Bộ tài liệu kỹ thuật chỉ dẫn về thí nghiệm phá hủy bao gồm: Thí nghiệm Bê tông và vữa xây dựng, thí nghiệm Vật liệu xây dựng, thí nghiệm Thép và kim loại hàn...
- Bộ tài liệu kỹ thuật chỉ dẫn về thí nghiệm không phá hủy bao gồm cho bê tông theo các phương pháp: Siêu âm, súng bật nẩy...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành