Tìm kiếm nâng cao

Method of test for curing compounds for concrete. BS 7542:1992,Phương pháp thử nghiệm cho các chất hỗn hợp bảo dưỡng bê tông

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 7542:1992 giới thiệu Phương pháp thử nghiệm cho các chất hỗn hợp bảo dưỡng bê tông

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành