Tìm kiếm nâng cao

Specification for arc welding of carbon and carbon manganese steels. BS 5135:1984,Quy phạm đối với hàn hồ quang thép cacbon và thép cacbon manganit

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1984
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5135:1984 giới thiệu Quy phạm đối với hàn hồ quang thép cacbon và thép cacbon manganit

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành