Tìm kiếm nâng cao

Specification for approval of welders when welding procedures approval is not required. Part 1: Fusion welding of steel. BS 4872: Part 1:1982,Quy phạm đối với việc kiểm tra thợ hàn khi thủ tục hàn không yêu cầu cao. Phần 1: Hàn chảy thép

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1982
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4872: Part 1:1982 giới thiệu Quy phạm đối với việc kiểm tra thợ hàn khi thủ tục hàn không yêu cầu cao. Phần 1: Hàn chảy thép

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành