Tìm kiếm nâng cao

Approval testing of welders when welding procedure approval is not required. Part 2: TIG or MIG welding of aluminium and its alloloy. BS 4872: Part 2:1976,Kiểm tra khẳng định thợ hàn khi thủ tục hàn không yêu cầu cao. Phần 2: Hàn TG hoặc hàn MIG nhôm và h

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1976
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4872: Part 2:1976 giới thiệu Kiểm tra khẳng định thợ hàn khi thủ tục hàn không yêu cầu cao. Phần 2: Hàn TG hoặc hàn MIG nhôm và hợp kim nhôm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành