Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai trong xây dựng công trình

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai trong xây dựng công trình gồm:
TCVN 9259-1:2012 Dung sai trong xây dựng công trình. Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 9259-8:2012 Dung sai trong xây dựng công trình. Phần 8: Kiểm tra kích thước và giám sát công tác thi công.
TCVN 9261-1:2012 Xây dựng công trình - Dung sai - cách thể hiện độ chính xác kích thước nguyên tắc và thuật ngữ.
TCVN 9262-1:2012 Dung sai trong xây dựng công trình - phương pháp đo kiểm công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình. Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo.
TCVN 9262-2:2012 Dung sai trong xây dựng công trình - phương pháp đo kiểm công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình. Phần 2: Vị trí các điểm đo.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành