Tìm kiếm nâng cao

Approval testing of welding procedures. Part 4: Specification for automatic fusion welding of metallic materials, including welding operator approval. BS 4870: Part 4:1988,Thử độ tin cậy của các thủ tục hàn. Phần 4: Quy phạm đối với hàn chảy tự động các v

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4870: Part 4:1988 giới thiệu Thử độ tin cậy của các thủ tục hàn. Phần 4: Quy phạm đối với hàn chảy tự động các vật liệu kim loại, gồm có sự nghiệm thu thao tác hàn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành