Tìm kiếm nâng cao

Approval testing of welding procedures. Part 3: Arc welding of tube to tube-plate joints in metallic materials. BS 4870: Part 3:1985,Thử độ tin cậy của các thủ tục hàn. Phần 3: Hàn hồ quang ống đối với các mối ống phẳng trên vật liệu kim loại

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4870: Part 3:1985 giới thiệu Thử độ tin cậy của các thủ tục hàn. Phần 3: Hàn hồ quang ống đối với các mối ống phẳng trên vật liệu kim loại

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành