Tìm kiếm nâng cao

Approval testing of welding procedures. Part 2: TIG or MIG welding of aluminium and its alloys. BS 4870: Part 2:1982,Thử độ tin cậy của các thủ tục hàn. Phần 2: Hàn TIG và MIG nhôm và hợp kim nhôm

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1982
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4870: Part 2:1982 giới thiệu Thử độ tin cậy của các thủ tục hàn. Phần 2: Hàn TIG và MIG nhôm và hợp kim nhôm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành