Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng đạt đô thị loại IV huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

Tác giả:
Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Quảng Ninh
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm 4 phần chính:
1. Vị trí, vai trò, tiềm năng phát triển Thị trấn Cái Rồng mở rộng.
2. Đánh giá Thị trấn Cái Rồng mở rộng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.
3. Những tiêu chí chưa đạt và các biện pháp khắc phục.
4. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành