Tìm kiếm nâng cao

Specification for fusion welding of steel castings. BS 4570:1985,Quy phạm đối với hàn chảy các vỏ thép

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4570:1985 giới thiệu Quy phạm đối với hàn chảy các vỏ thép

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành