Tìm kiếm nâng cao

Specification for welding of steel pipelines on land and offshore. BS 4515:1984,Quy phạm về hàn các đường ống thép trên đất liền và ngoài biển

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1984
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4515:1984 giới thiệu Quy phạm về hàn các đường ống thép trên đất liền và ngoài biển

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành