Tìm kiếm nâng cao

MIG welding. Part 1: Specification for MIG welding of aluminium and aluminium alloys. BS 3571:Part 1:1985,Hàn MIG. Phần 1: Quy phạm đối với hàn MIG nhôm và hợp kim nhôm

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 3571: Part 1:1985 giới thiệu Hàn MIG. Phần 1: Quy phạm đối với hàn MIG nhôm và hợp kim nhôm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành